Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Gezondheidsklachten en ongevallen voorkomen

In een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) brengt een bedrijf de arbeidsrisico’s binnen het bedrijf in kaart. Het doel van een RI&E is gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen.

Nadat de arbeidsrisico’s binnen een bedrijf in kaart zijn gebracht (wat kan er allemaal fout gaan) wordt een plan van aanpak gemaakt om deze risico’s tot acceptabele niveaus te mitigeren. Dit betekent onder andere maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat gezondheidsklachten en ongevallen voorkomen worden.

Het hebben van een RI&E is wettelijk verplicht. Deze verplichting vloeit voort uit de Arbowet. Het niet hebben van een RI&E is direct beboetbaar.

Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en actueel houden van een RI&E. De RI&E geldt ook voor eventuele uitzendkrachten en flexwerkers die bij uw bedrijf werken.

Het opstellen van een RI&E gebeurt volgens een zeven stappenplan:

  1. Inventariseer de risico’s
  2. Evalueer en prioriteer de risico’s
  3. Stel een plan van aanpak op
  4. Laat de RI&E toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige
  5. Communiceer de RI&E binnen uw onderneming
  6. Tref de risico-beperkende maatregelen
  7. Blijf continu evalueren en bijstellen

 

De website https://routenaar.rie.nl/ biedt een handige leidraad voor het maken van een RI&R.

Tags: AED Arbeidsrisico Bedrijfshulpverlening BHV Ongeval RI&E

Over PulseBHV

Waar zijn we goed in?

PulseBHV geeft Bedrijfshulpverlening (BHV) en aanverwante cursussen in heel Nederland. Onze instructeurs trainen uw medewerkers in een dag op tot BHV'er, zodat uw onderneming aan BHV-regelgeving voldoet en uw BHV'ers in staat zijn om eerste hulp te verlenen, een beginnende brand te blussen en een ontruiming te begeleiden.

20+
Jaren ervaring
15
Docenten
30+
Locaties